Vår tanke


Vår tanke att att kunna skapa bandet mellan influences och företagare. Att på ett roligt sätt sammanföra samarbeten.

Detta är ett intresse ifrån vår sida och någonting som vi personligen tycker är roligt och givande!Emma och Caroline